วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์คือ

1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ภาวะผู้นำ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ก่อนเรียนและหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องภาวะผู้นำ

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะผู้นำ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: