สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

                        1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ภาวะผู้นำ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

                        2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะผู้นำ  ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา สูงกว่าก่อนเรียน

                        3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: